0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۴۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۰:۱۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۰
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Krzysztof Kotyl
۰
۰
Adrian Fabis
inprogress
۰۷:۰۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Kacper Glazowski
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۵۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Adam Kasperski
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Spychala
۰
۳
Kacper Glazowski
Finished
۰۰:۴۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
  Russia Liga Pro
Yuriy Lbov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۳۵
Valery Kutin
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۰:۴۰
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۴:۲۰
Sergey Myagkov
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۳۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۳:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Valeriy Zanev
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۲۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۵۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Nikita Mareev
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۰۵
Valery Kutin
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۳۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۱:۵۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۰۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۲۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۳۵
Dmitriy Kugurushev
-
-
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Gennady Karpovkin
-
-
Igor Rokhlin
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Igor Rokhlin
-
-
Valeriy Zanev
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Oleg Belugin
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۰۵
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۲:۲۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۵
Nikita Mareev
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۵۰
Vasilii Obukhov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Myagkov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۰۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Lyfenko
-
-
Mikhail Reznikov
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Konstantin Bystrushkin
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
Mikhail Reznikov
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Sergey Muslikov
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Aleksey Lobanov
-
-
Sergey Myagkov
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Daniil Mikheev
-
-
Nikita Lyfenko
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Mikhail Smirnov
-
-
Gennady Karpovkin
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Nikita Lyfenko
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Dmitriy Kugurushev
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
Mikhail Reznikov
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Mikhail Smirnov
-
-
Igor Rokhlin
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Viktor Kochergin
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Aleksandr Gusev
-
-
Vyacheslav Chernov
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Dmitry Tunitsin
-
-
Alexander Klavdenkov
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Andrei Khanevskii
-
-
Taras Kononenko
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Roman Bortnikov
-
-
Oleg Butorin
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Vyacheslav Chernov
-
-
Igor Minchenkov
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Taras Kononenko
-
-
Viktor Kochergin
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Igor Minchenkov
-
-
Aleksandr Gusev
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Oleg Butorin
-
-
Dmitry Tunitsin
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Oleg Kharlakin
-
-
Vladimir Nemashkalo
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Viktor Kochergin
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Dmitry Tunitsin
-
-
Roman Bortnikov
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Oleg Belugin
-
-
Taras Kononenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Alexander Klavdenkov
-
-
Oleg Butorin
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Kutenkov Dmitry
-
-
Denys Lebedev
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Yuriy Krivenkiy
-
-
Andrey Yakovlev
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Oleg Moshnikov
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Denys Lebedev
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Andrey Yakovlev
-
-
Oleg Moshnikov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Andrei Borisov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Igor Blinov
-
-
Yuriy Krivenkiy
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Kutenkov Dmitry
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Yuriy Krivenkiy
-
-
Oleg Moshnikov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Ivan Soldatov
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Vasily Dedov
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Anton Boev
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Yaroslav Troyanov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Ilya Novikov
-
-
Artem Alekseevich Troshkin
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Vladimir Eremin
-
-
Anton Boev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Alexander Zhelubenkov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Konstantin Olshakov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Andrey Shmakov
-
-
Ivan Soldatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Andrei Molodykh
-
-
Egor Markelov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Ivan Soldatov
-
-
Anton Boev
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Vasily Dedov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Egor Markelov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Ilya Novikov
-
-
Mikhail Ignatov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Konstantin Olshakov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
  Czech Republic Pro League
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۰۶:۰۰
Tonar Lukas
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۱:۱۳
Tomas Barta
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Navrat
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۵:۳۰
Josef Rossler
۲
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Barta
۳
۲
Ondrej Baly
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Baly
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Svacha
۲
۰
Denis Hofman
inprogress
۰۷:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Baly
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Ondrej Baly
Finished
۰۴:۰۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Yurii Holovatiuk
۰
۱
Petr Picek
inprogress
۰۷:۰۰
  World TT-CUP
Zapala Krzysztof
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Zozulya Artem
Finished
۰۰:۳۰
Yang Ray
۳
۰
Valeri Goncharov
Finished
۰۰:۳۵
Adam Kosacky
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Adam Kral
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Nowak
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۰۱:۳۰
Marek Chybinski
۳
۲
Zozulya Artem
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۳۰
Emil Nowak
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۲:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۰۰
Morawski Piotr
۲
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Emil Michalski
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۳۰
Emil Michalski
۳
۰
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Emil Michalski
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۳۰
  Germany Challenger Series
Adrien Coton
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Dauud Cheaib
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Samuel Kulczycki
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Adrien Coton
-
-
Dennis Klein
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Samuel Kulczycki
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Bohdan Sinkevych
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Adrien Coton
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Dennis Klein
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Bohdan Sinkevych
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Dennis Klein
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Miad Lotfijanabadi
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Adrien Coton
-
-
Samuel Kulczycki
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Adrien Coton
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Dennis Klein
-
-
Samuel Kulczycki
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Adrien Coton
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Samuel Kulczycki
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید